Ome Piet Termeulen ABOV

Beroemd bewoner van de Baweanstraat is in de jaren vijftig Ome Piet ter Meulen. Ome Piet is in 1936 zwaargewicht kampioen van Nederland en richt in 1952 Boksschool Ter Meulen op, eerst in de Czaar Peterstraat, vervolgens naar de Cruquiusweg en nog later naar de Joden Houttuinen. Vanuit Boksschool ter Meulen worden in de jaren zestig onder leiding van politieman Yz van de Weerd de Amsterdamse politie in het boksen bekwaamd. Deze behoefte was met name ontstaan vanwege een aantal rellen die in de jaren zestig in Amsterdam plaatsvonden en waarop de politie destijds nog geen antwoord had. Tegenwoordig is de boksvereniging, die met name in de jaren zeventig meer dan 1.000 leden kende, actief als ABOV Amsterdam. Beroemde boksers die in de loop der tijden uit deze school naar voren zijn getreden, zijn onder anderen Rudy Koopmans, Alex Blanchard, Fighting Mack en Sugar Ray, James Vrij, Marius Lubbers.

Anno 2022 is ABOV Ter Meulen gevestigd Amstelkade 13, Amsterdam.

Ome Piet Ter Meulen in zijn boksschool Singel Amsterdam.
Ome Piet Ter Meulen in zijn boksschool Singel Amsterdam.

Boksvereniging ABOV Ter Meulen

Het ontstaan van ABOV Amsterdam 
Ome Piet was in 1936 kampioen van Nederland in het zwaargewicht en was uitgenodigd voor de selectie van de Olympische spelen van Berlijn. Ome Piet trok zich terug omdat hij niet in Hitler Duitsland aan sportwedstrijden wilde deelnemen.

In 1952 richtte Ome Piet ter Meulen zijn boksschool, “boksschool ter Meulen” op. Deze school  kwam voort uit “boksschool Krieger”. In “boksschool ter Meulen” verzorgde Ome Piet de trainingen in de Czaar Peterstraat, en later op het voormalige Veemarkt terrein van het Gemeentelijk abattoir aan de Cruquiusweg te Amsterdam. Vanaf het Veemarkt terrein verplaatste Ome Piet zijn school naar de Joden Houttuinen in de voormalige lodaline fabriek waar op de 3e etage een boksschool werd ingericht.

Bouwvakrellen
In 1956 werd Yz van de Weerd lid van deze boksschool en ontstond er tussen Ome Piet en hem een relatie die het gemis van zijn pas overleden vader compenseerde. Tot zijn militaire diensttijd in 1961 bokste Yz onder leiding van Ome Piet en Rinus Krijger (trainer coach van het Nederlands Militair Boksteam) een groot aantal wedstrijden. Na het beëindigen van zijn diensttijd bij het Korps Commandotroepen trad Yz in dienst bij de Amsterdamse Politie. Vanaf die tijd was er tussen Ome Piet een Yz een afspraak dat de laatste het werk van Ome Piet na diens afscheid zou voortzetten. De bouwvakrellen  van 14 juni 1966 gingen vooraf aan die overname waarbij Yz actief werd als trainer bij een andere boksvereniging. Doordat de politie op straat regelmatig met rellen geconfronteerd werd en (geregelde) dienstsport ontbrak bestond er bij dit personeel behoefte aan training die bij het personeel van pas zou komen.

Een groot aantal politieambtenaren waaronder de brigadier Grijpma verzochten Yz om hen boksles en conditietraining te geven waardoor ze beter op rel situaties konden inspelen. In overleg met Ome Piet werd besloten om een tweede boksvereniging op te richten onder de naam Amsterdamse Politie Boksvereniging (A.P.B.V.)  Omdat de korpsleiding van de Amsterdamse Politie niet echt blij  was met deze ontwikkeling heeft deze vereniging nooit echt de steun gekregen van deze leiding. De toenmalige hoofdcommissaris de Heer van der Molen zei desgevraagd dat hij liever zag dat er in de krant stond ‘crimineel mishandelt politieman’ dan andersom en uit dien hoofde was hij dan ook niet echt gecharmeerd van deze boksvereniging.

Deelname aan kampioenschappen
In het jaar 1967 viel het op dat de vereniging A.P.B.V. (waarbij Ome Piet Ter Meulen samen met Yz de wedstrijdbegeleiding deed) met 12 man deelnam aan de kampioenschappen van Noord Holland waarbij een aantal van hen tot de finale doordrong en kampioen werd.

De sportzaal van de A.B.P.V., gestart met medewerking van de politiesportvereniging in de politieopleidingsschool, was op dat moment verplaatst naar de Hoogte Kadijk nr 13. In het voormalige feestzaaltje van Tante Alie waar wekelijks getraind werd, en op de zondagsavond de Jazzclub de Blokhut werd gerund. Structureel trainen in de politieopleidingsschool bleek onmogelijk.  Daarom werd door het feestzaaltje omgetoverd tot een echte sportzaal waar Yz de trainingen en, samen met Mieke, de Jazzavonden begeleidde. Daarnaast werd er ook nog een avond met de leden in de school bij Ome Piet getraind.

Andere naam
Bij de wedstrijden werd al snel duidelijk dat de naam Politie boksvereniging nadelen had gezien de reactie vanuit het publiek. Daarom werd het als een noodzaak gevoeld een andere naam aan te nemen. Ome Piet was inmiddels ongeneeslijk ziek geworden. Het werd noodzakelijk dat Yz ook de trainingen op de Boksschool Ter Meulen moest begeleiden wat nogal wat consequenties had voor het functioneren binnen de A.P.B.V. Toen werd besloten om beide scholen samen te voegen tot één school, en de naam te veranderen van A.P.B.V. in een vereniging genaamd de A.B.O.V (Amsterdamse Boks en Ontspanning’ s Vereniging) Ter Meulen.

Ome Piet Ter Meulen werd voorzitter, Yz van der Weerd Secretaris, Daan Grijpma bestuurslid, Mieke van der Weerd-Le Fever, Fred Buurman en Hein Beek bestuursleden.
Op 17 november 1973 werd de Amsterdamse Boks en Ontspannings Vereniging  Ter Meulen opgericht en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 6 december 1973 onder nummer 54, hetgeen werd bekend gemaakt in de Staatscourant van 20 februari 1974 onder nummer 36.

Dames
Vanaf het moment dat onze vereniging was opgericht groeide onder leiding van Yz met Ome Piet, die ondanks zijn ziekte nog bijna alle trainingen bezocht, een van de grootste Boksvereniging van Nederland. Dit laatste omdat, in tegenstelling tot andere boksverenigingen, damesleden werden toegelaten (in die tijd nog zeer ongewoon en radicaal tegen het beleid van de Nederlandse Boksbond in). Omdat de damesleden met de wedstrijdboksers meetrainden werd dat als normaal ervaren binnen onze vereniging. Veel van deze vrouwen hadden in die tijd met het grootste gemak aan wedstrijden kunnen deelnemen ware het niet dat de boksbond daar nog lang niet klaar voor was.

Onze vereniging bezat in de jaren 70 meer dan 1000 geregistreerde boksbondleden, zowel mannen als vrouwen. Yz ontwierp in de jaren 70 een systeem (zoals bij het Judo) waarbij de kleur van de handschoen de mate van geoefendheid bepaalde. Maandelijks werden er examens afgenomen waaraan ook de wedstrijdboksers met veel plezier deelnamen. Later is dit systeem door de Nederlandse Boksbond overgenomen zij het met kleine wijzigingen evenals het toelaten van damesboksers. Op 1 januari 1995 heeft Yz zich teruggetrokken en is de leiding in handen gekomen van achtereen volgens Louis Vargas en later Ron Roebersen.

Dank voor de personen die mooie artikelen hebben geschreven, mooie tijden in een geweldige boksschool Amsterdam waar iedereen welkom was.

Ome Piet Ter Meulen met alleen maar louter kampioenen.
Afscheid van het leven een geweldenaar, een vader, een trainer, ook de kanker was geen eerlijk gevecht voor Ome Piet, de crematie was in de ochtend in de middag gingen we allemaal knetterhard trainen, zo zou Ome Piet het gewild hebben.
Een jonge Ome Piet Ter Meulen met zijn boks team, o.a. Theo Baars en Ome Jaap Serno
Een van de absolute toppers was Alex Blanchard meervoudig Europees kampioen. www.Alexblanchard.nl
James Vrij een van de boksers van Ome Piet Ter Meulen
Fred Buurman destijds werkzaam in Artis, lid ABOV Ter Meulen. Halfzwaargewicht A klasse
Was het meteen duidelijk dat je talent had? Ja, ik kon aardig boksen, sloeg hard. Ik werd twee keer Nederlands kampioen en heb twee keer mijn titel verdedigd. Dat kwam omdat ik veel inzicht had voor Nederlandse begrippen. Klappen nemen is niet zo makkelijk als klappen geven. Je kunt een hoop leren, maar je moet wel inzicht hebben. Zo zag ik ook in dat ik niet goed genoeg was voor de Europese top of de wereldtop. Die jongens in Amerika waren écht goed.
Theo Baars een parel voor de bokssport, een super aardige lieve man, amateur en professional geweest, altijd aardig, altijd een praatje een sieraad voor de Surinaamse gemeenschap. Liefst 52 pro gevechten heeft Theo Baars gevochten en niet tegen kleintjes, nee verre van in die tijd was boksen sport nummer 1. Theo Baars is altijd trouw gebleven aan de boksschool van Ome Piet Ter Meulen in Amsterdam. Meer dan 50 jaar stond Theo Baars in de ring als vechter en als trainer, een van de eerste Surinaamse kampioenen. Een sieraad als bokser maar zeker ook als mens. https://boxrec.com/en/proboxer/65155 In 1958 pakte Theo Baars zijn eerste Nationale titel.
Team ABOV Ter Meulen onder leiding van Yzvan der Weerd
Yz van der Weerd de opvolger van Ome Piet ter Meulen nog steeds actief als trainer en adviseur.

Ome Piet


Nederland kende weinig helden in die woelige dagen, maar Ome Piet was er één van. In 1952 richtte hij zijn boksschool op, die voortkwam uit ‘boksschool Krieger’. Vooral uit de stegen, straatjes en grachtjes rondom de Nieuwmarkt kwamen goede boksers. De buurt telde één voetbalclub en maar liefst drie boksscholen. De eerste van Ter Meulen zat in de Czaar Peterstraat om niet veel later te verhuizen naar het gemeentelijk abattoir aan de Cruquiusweg. Vanaf het Veemarktterrein verplaatste Ome Piet zijn school naar de derde etage van een oude fabriek in de Joodse Houttuinen. Daar raakte hij bevriend met bokser Yz van de Weerd, die in Ome Piet een tweede vader vond. Samen bouwden ze de boksschool uit tot een begrip in Amsterdam. Tussen de mannen bestond al snel de stilzwijgende afspraak dat Van der Weerd, inmiddels in dienst bij de Amsterdamse politie, het werk van Ome Piet zou voortzetten na diens afscheid.

Politie Boksvereniging
Het politiepersoneel stroomde toe, helemaal na de bouwvakrellen in 1966, op zoek naar bokslessen en conditietraining. Na overleg met Ome Piet werd besloten om een tweede boksvereniging op te richten, de Amsterdamse Politie Boksvereniging (APBV). Op veel steun van hogerhand konden ze niet rekenen. De toenmalige hoofdcommissaris Van der Molen zei dat hij liever zag dat er in de krant stond ‘crimineel mishandelt politieman’ dan andersom. De school van de ABPV was gevestigd op de Hoogte Kadijk nummer 13, in het voormalige feestzaaltje van Tante Alie waar op zondagavond ‘jazzclub de Blokhut’ werd gerund. Tijdens wedstrijden bleek de naam ‘Politie Boksvereniging’ weinig positieve reacties van het aanwezige publiek uit te lokken, dus moest Yz van der Weerd – Ome Piet ter Meulen was inmiddels ongeneeslijk ziek – op zoek naar een andere naam. Besloten werd om beide scholen samen te voegen en de naam te veranderen in een vereniging: ABOV (Amsterdamse Boks en Ontspanning’s Vereniging) Ter Meulen.

Vrouwen
Vanaf dat moment groeide de vereniging uit tot één van de grootste in Nederland. Niet in de laatste plaats omdat er bij ‘Meulen’, zoals de boksschool in de volksmond genoemd bleef worden, ook vrouwen werden toegelaten, radicaal tegen het beleid van de Nederlandse Boksbond in. De boksschool van Ome Piet – nog zo’n naam die nooit is verdween – had in de jaren ’70 meer dan 1000 geregistreerde boksbondleden, zowel mannen als vrouwen. Het examensysteem zoals ontwikkeld door Van der Weerd , werd pas jaren later overgenomen door de Nederlandse Boksbond. Net als de erkenning van het vrouwenboksen.

‘Kom ook een keer trainen bij ABOV’. Foto: Mark van den Heuvel

In 1995 trok Van der Weerd, auteur van Boksen, een handboek voor trainer, coach en bokser, zich terug en is de leiding in handen gekomen van een nieuwe eigenaar. En dat is niet zomaar een erfenis, daar is de huidige uitbater, Ron Roebersen, zich zeker van bewust.

Yz met in de hoek Ome Piet Ter Meulen.
50 jaar geleden Harrie Heemskerk ! ABOV Ter Meulen Amsterdam.
Met vriendelijke groet,
Frits Vinju

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

rei kenis | Antwoord 23.08.2022 18:43

Heel mooie en volledige beschrijving. Het zou geweest zijn als er ook een lijst gegeven werd met alle gewonnen titels, inclusief de vrouwen.

Gonnie Serno | Antwoord 20.08.2022 23:05

Leuk om de artikelen te lezen over een periode die ik als kind van mijn vader ' ome Jaap Serno' heb meegekregen. Ook soms met hem mee naar de boksschool.

Simon | Antwoord 11.06.2022 17:05

Mooie tijden !

Rei Kenis | Antwoord 02.02.2022 09:02

Een mooie integere beschrijving van persoon en boksschool Ter Meulen

cor daalmeijer | Antwoord 01.02.2022 17:35

hallo ik heb vroeger in de boksschool gebokst onder ome piet temeulen het was een goede tranier en ik mis hem wel en het was een leuke tijd namelijk

Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

08.09 | 09:57

Leuk om al die foto's weer te zien .
Zeker omdat ik vroeger altijd meeging met mijn vader naar de boksschool .
Mooie herinneringen .
Willem Serno

...
07.09 | 21:15

leuk te zien dat boksers ook als normale mensen bekeken worden

...
26.08 | 15:46

Prachtig !!!!!!!

...
23.08 | 18:53

het toont aan dat boksers zich ook buiten de ring een waardevol leven kunnen leiden

...
Je vindt deze pagina leuk
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE